Zaujal mě článek o Christianu Rosenkreuzovi- lékaři, který roku 1420 sepsal desatero dlouhověkosti. Sám se dožil 106 let a stáří považoval za anachronický stav, vyplývající z hrubé nedbalosti člověka o sebe sama.

Jeho desatero může platit i dnes:

1.Nespěchej, nikdy však nelenoš.

2.Spi, když se ti zlíbí.

3.Jez střídmě a málo. Jednou týdně se posti. Dávej přednost ovoci, zelenině, masu se vyhýbej. Tělo i duši dokážeš za několik let zcela otrávit, když zatěžuješ organismus mršinami. Moudrý člověk by neměl za den přijmout více než půl kila jalové stravy.

4.Čekej, protože čas všeho přijde k tobě sám, takže událostem nemusíš nikterak nadbíhat.

5.Z tvého nitra nesmí nikdy vzejít negativní postoj k ostatním, protože se tam záhy vrátí rozhojněn negativními postoji z tvého okolí.

6.Prospívej ostatním a rozdej, co sám nepotřebuješ. Majetek vždy bere svobodu a duševní klid.

7.Denně se věnuj nejméně půl hodinku vydatnému cvičení a další půl hodinku fyzické práci.

8. Ber si od stromů energii a setrvávej každý den půlhodinku v těsné přítomnosti vzrostlých a zdravých stromů.

9.Dávej svou léčebnou energii ostatním, nezbavuješ se tak vlastní síly, naopak ji tím ještě rozhojňuješ. Kdo nezíská energii, ten podléhá nemoci.

10.Odpouštěj jiným proviněním alespoň tak rychle, jako odpouštíš sám sobě.